New

Centaurs - Centaur, Greek Mythology and Latin Mythology

Centaurs - Centaur, Greek Mythology and Latin Mythology


CENTAURS


Hercules killing a centaur
Jehan de Boulogne, Loggia dei Lanzi - Piazza della Signoria - Florence

THE Centaurs, according to Greek mythology they were creatures half men and half horses, sons of Ixion and Nephele or according to others of Centaurus (born of Ixion and a cloud to which Zeus had given the appearance of Hera) and mares of Magnesia.

Centaurs lived in the woods in Thessaly and were mostly considered crude and vulgar although there have been several exceptions such as the centaur Chiron, Pholus and Nessus which left a memory of wisdom and goodness in the memory of posterity.


Chiron educates Achilles in archery
G. B. Cipriani, Museum of Art - Philadelphia

The most famous legend that is told about the Centaurs is that of their defeat by the Lapiths, a people of Thessaly. In fact, the myth tells that they were invited to the wedding banquet of the king of the Lapiths Piritous with Hippodamia. These, during the banquet got drunk and began to quarrel with everyone. The fight gradually began to degenerate so much that one of the centaurs tried to kidnap the young bride and was killed for this. Eventually the centaurs were defeated.

The myths also tell us that the Centaurs were decimated by Heracles (Hercules) and expelled from Thessaly were confined to the slopes of Mount Pindo.


Centaur

The centaur is a creature of Greek mythology, half man and half horse.

Minor legends in which they are probably confused with satyrs, make them creatures half men and half goats. Their peculiarity was to exasperate the merits and defects of mankind: from the uncontrollable lust of King Euripio to the virtues of Chiron.

From Greece, the figure of the centaur passed to Roman mythology and the bestiaries of the Middle Ages, becoming a frequent subject in European heraldry.

One of their peculiarities was that of being archery champions.


Birth of the centaurs: Ixion and Nephele

THE lapiti they were a people who lived in the valley of Peneus in Thessaly north-east of Greece. They were commanded by Ixion, who got married with Dia of the lineage of phocis. The lapita however, he did not want to offer gifts to his father-in-law Deioneo as was traditional, so he organized a trap where the phocis he died burning in a tub full of hot coals. Soon after, Ixion he repented of that gesture and asked forgiveness to Zeus, as the patron god of guests.

The god forgave him and invited him to a symposium with the other deities on Olympus. Here the lapita fell in love with Hera, Zeus he noticed it because of his honeyed tongue, and so he put him to the test: he ordered a cloud to take the appearance of Hera and to seduce Ixion. The two ended up in bed. At the end of the embrace, Ixion suffered a terrible punishment, while the cloud, called Nephele, after giving birth to a half-human, half-horse creature named Centaur, was given in marriage to Athamante, king of Orchomenus.

In the meantime, from Ixion, Dia gave birth to a male named Pyritous who became the new king of the gods Lapiths, while Centaur was sent to the mountain Pelio in Thessaly where it mated with all the mares of the place thus giving rise to the lineage of Centaurs.


Cuprins

 • 1 Prez
 • 2 Genealogy aheilor din mythology greacă
 • 3 Personajele mythologiei grecești
  • 3.1 Cei doisprezece zei din Olimp
  • 3.2 Alte divinități
 • 4 Mituri și motive
 • 5 Motive în arta și literatura occidentală
 • 6 Referințe
 • 7 Bibliographies
 • 8 Vezi și
 • 9 Legături externe

Mythology greacă este una dintre mythologiile cele mai temeinic prelucrate poetic, astfel că nu dispunem decât aproape numai de izvoare literare și filozofice (Homer, Hesiod, Pindar, Platon, Lukian), speculații anecdotice (Ailianesfios), antimitute theologice (Plutarh) și rareori de informații ale istoricilor, capturate direct din tradiție (Herodot, Pausanias, Thukydides) totuși deși chiar acestea din urmă au pus în circulație informații intermediare, preluate de alții anterior, mythology anterior, mythology anterior reflectând fie cruzimile sălbăticiei precivilizației arcadice, fie conflictele între ionieni și dorieni, fie chiar lipsa de scrupul în lupta de organizare a vieții primelor grupuri sociale statornice și a spațiului comercial maritim.

Mythology greacă și-a elaborat un panteon aproape exclusiv anthropomorfic, amoral, sacralizând defecte human capital (viclenia, adulterul, incestul, paricidul și fratricidul și în genus crima, vanitatea, trufia, lăcomia, nedreptatea).

Oratorul Isokrates (436 - 338 î.Hr.) scrie că poeții "au istorisit asemenea povești despre zei, cum nu ar cuteza nimeni să rostească nici despre dușmani căci ei le-au reproșat zeilor nuai răpiri, adulter de la accept oameni, ci și că s-ar fi înfruptat din carnea propiilor copii, că și-ar fi emasculat tații, că și-ar fi pus în lanțuri mamele precum și multe alte fărădelegi născocite pema lor "(Asupra schimbului de bunuri, XI, 38).

Greek zeii nu sunt numai prin excelență anthropomorphic, nu au numai firi omenești, dar de fapt nu dispun de atribute divine în sens major (departe de absolutul concept ulterior din filozofia greacă) în miturile timpurii, acești zei au chiares în limited ( epopeile homerice) de ex. când Zeus își izgonește fiica (Thetis), îi cere: "Du-te fără ca Hera să te poată zări" (Iliada, I, 522-523) aceștia au nevoie de informatori și crainici, ca să afle despre mersul lumii sunt supuși surprizelor și manevrați de certuri, ambiții, orgoliu, capricii, fiind impulsivi și răzbunători (deșesioi unii " au încercat să justifice aceste trăsături). Tot panteonul olimpian - lipsit de măreție -duce or viață de clan certăreț lipsit de moral norms, incestuos, excesiv în actele erotic. În ciuda faptului că hrana și băutura lor sunt, theoretic, ambrozia și nectarul, zeii Helladei mănâncă și beau din belșug vin și cărnuri, iar atunci când vizitează pe oameni, dorm, suferice șultă de beau și a Muzelor numai la ospețe. Deși lacomi de sacrificii, for example doresc Adesea în hecatombă, în mod paradoxal, and nu suportă să vadă cadavre.

Spirit lucid, Euripides pune în gura unui personaj din tragedy Hyppolitos or afirmație dură: "Zeii ar trebui să fie mai înțelepți decât muritorii".

Miturile apar în societățile primitive când nu au nici un scop artistic în sine, fiind absorbite de cultură, ca or materials primă a ei, în etapele istorice ulterioare, de consolidare a civilizației. Ramura indoeuropeană, venind în sudul Europeani, și-a adus propiile mituri arice (în primul rând cultul lui Dyaus Pitar, devenit Zeus) și a absorbit mythologiile locale (egeeană, pelasgă), ca și miturile dispersate ale unor populații mărunte, despre care nu mai știm decât ce oferă tot miturile grecești, de ex. frecvența pomenirii traiului troglodit al arcadienilor. Probabil de acolo și persistența până într-o anumită epocă a human sacrifices, ca și a fetișismului (zeii înșeși au fetișuri) de asemeni, supraviețuirea animismului, în nenumăratele Nimfe, Dryade, Hamadryade, Naiade, Oceanide ș.a. Erau stăruitoare și tradițiile totemic, aduse din fondul aric comun sau împrumutate de la populațiile locale: Hera was uneori simbolizată de o vacă (Homer o numea "cea cu ochi de vacă") Zeus was uneori taur, doica sa Amaltheia was capră, Athena was bufniță, iar Apollon lup tribul mirmidonilor avea ca strămoș totemic furnics (myrmex), iar imaginile cretene cultural trădează și ele or amplă zoolatrie, provenită din totemuri.

Lumea mythologiei grecești este complexă: monștrii, războaie, intrigi și zei indiscreți sunt numeroși, iar genealogia lor se încrucișează deseori.

Este important de reținut că ancient Greeks amestecau evenimentele din mythology lor cu cele din historie. De asemenea Iliada Yes Odiseea sunt consider istorice.


Etymology [edit]

The Greek word kentauros is generally regarded as being of obscure origin. [13] The etymology from ken + tauros, 'piercing bull', was a euhemerist suggestion in Palaephatus' rationalizing text on Greek mythology, On Incredible Tales (Περὶ ἀπίστων), which included mounted archers from a village called Nephele eliminating a herd of bulls that were the scourge of Ixion's kingdom. [14] Another possible related etymology can be "bull-slayer". [15]


Video: See it in ACTION: Walking Fantasia Centaurette Costume!